Acidoza i hipertenzija

Acidoza i hipertenzija

Hipertenzija: "Kada početi sa lečenjem povišenog krvnog pritiska?"

Hronična bubrežna insuficijencija Hronična bubrežna insuficijencija Hronična bubrežna insuficijencija HBI je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina ureje, kreatinina, mokraćne kiseline fenoli, indoli i dr.

Svaka hronočna bubrežna bolest koja uzrokuje propadanje velikog broja nefrona dovodi do HBI. Klinička slika Simptomi i znaci HBI obično se ne javljaju dok klirens endogenog kretinina ne bude ispod 30 ml u minuti, kada se bolesniku smanjuje sposobnost za rad, javlja se anemija i neki metabolički poremećaji acidoza, poremećaj fosfokalcemičnog bilansa.

acidoza i hipertenzija

Gastrointestinalni simptomi muka, gađenje, povraćanje, prolivi javljaju se pri klirensu kreatinina od 15 ml u minuti a neurološki simptomi i kardiovaskularna oštećenja kada padne na 10 ml u minuti.

Klinički simptomi i znaci HBI acidoza i hipertenzija nespecifični i potiču od acidoza i hipertenzija organa i sistema.

acidoza i hipertenzija

Kardiovaskularni poremećaji - hipertenzija povišen pritisakperikarditis zapaljenje srčane kesesrčana insuficijencija. Gastrointestinalni poremećaji - gubitak apetita, mukapovraćanje, štucanje, podrigivanje, amonijakalni zadah, ezofagitis zapaljenje jednjaka sa otežanim gutanjem, prolivi i melene krv u stolici.

Neurološke manifestacije - umor, apatija, pospanost, smanjena koncentracija, agresivnost, halucinacije, dezorijentacija, različiti stepeni poremećaji svesti sve do kome.

acidoza i hipertenzija

Periferna neuropatija manifestuje se bolovima u mišićima, grčevima u listovima nogu, trnjenjem, peckanjem i pojavom sindroma nemirnih nogu. Hematološki poremećaji - anemija, sklonost krvarenjima i infekciji.

acidoza i hipertenzija

Kožne promene - sivo žućkasta koji su pomogli u liječenju hipertenzije lica, dlanova i tabana, svrab koji je toliko izrazit da dovodi do nesanice i psihičkih poremećaja. Endokrini poremećaji - zaostajanje u rastu, gubitak libida, potencije, amenoreja, sterilitet, sekundarni hiperparatireoidizam koji dovodi do osteodistrofije-bolovi u zglobovima, mišićima, otežan hod.

Očne manifetacije - retinopatija, konjunkitivis i keratitis. Dijagnoza Potrebno je odrediti dijagnozu osnovne bolesti, veličinu preostale funkcije bubrega, pogoršavajuće faktore - infekcija, proliv, povraćanje.

acidoza i hipertenzija

Postavlja se na osnovu anamneze, pregleda i laboratorijskih analiza - određivanje klirensa kreatinina i jačine glomerulske filtracije. Lečenje U stadijumu snižene funkcije bubrega treba  lečiti osnovnu bubrežnu bolest i hipertenziju.

acidoza i hipertenzija

U stadijumu azotemije sprovodi se umeren hipoproteinski način isharane, redovna kontrola telesne težine, ograničava se unos natrijuma,  kalijuma, leči se acidoza natrijum bikarbonatom, anemija - gvožđem i infekcije - kauzalno. Brže ili sporije dolazi do progresije HBI i njenog terminalnog stadijuma kada je neophodna dijaliza ili transplantacija bubrega.

Hematološki poremećaji - anemijasklonost krvarenjima i infekciji. Kožne promene — sivo-žućkasta boja lica, dlanova i tabana, svrab koji je toliko izrazit da dovodi do nesanice i psihičkih poremećaja. Endokrini poremećaji - zaostajanje u rastu, gubitak libidapotencijeamenorejasterilitetsekundarni hiperparatireoidizam koji dovodi do bolova u zglobovima i mišićima, otežan hod. Dijagnoza[ uredi ] Potrebno je odrediti dijagnozu osnovne bolesti, veličinu preostale funkcije bubrega, pogoršavajuće faktore - infekcija, proliv, povraćanje. Dijagnoza HBI se postavlja na osnovu anamnezepregleda i laboratorijskih analiza - određivanje klirensa kreatinina i jačine glomerulske filtracije.