Odgovori na pitanja o liječenju hipertenzije ,neumuvakin hipertenzija i dijabetes čitati online

Hipertenzija je odgovor, POVEZANE VIJESTI

1. Koji su simptomi visokog tlaka?

Arterijska hipertenzija u mlađoj životnoj dobi i rizik kardiovaskularnih događaja Svibanj 24, Prof. Josip Vincelj dr.

Arterijska hipertenzija glavni je čimbenik rizika za kardiovaskularni morbiditet i mortalitet širom svijeta. Cilj je liječenja povišenog krvnog tlaka postignuti ciljne vrijednosti tj. Povišeni krvni tlak poznati je rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti bilo da se pojavi u mlađoj ili starijoj životnoj dobi.

hipertenzija je odgovor

Rezultati novijih istraživanja ukazuju na važnost razlikovanja arterijske hipertenzije u mlađoj životnoj dobi od one koja se pojavi u starijoj životnoj dobi. Postavlja se pitanje koja je razlika između arterijske hipertenzije koja se pojavi u mlađoj životnoj dobi od one koja se pojavi u starijoj životnoj dobi?

Odgovor na ovo pitanje dali su nam rezultati Framinghamske studije.

2. Kako pravilno izmjeriti krvni tlak?

Istraživanje je provedno na bolesnika, a dizajn studije bio je takav da su obuhvaćene dvije generacije ispitanika. Arterijska hipertenzija koja stadij 4 ckd i hipertenzije pojavila do 55 godine života smatrala se u mlađoj životnoj dobi,  a nakon 55 godine života smatrala se u starijoj živtonoj dobi. Ispitivana je pojavnost arterijske hipertenzije u  roditelja prije 55 godine te nakon 55 godine života. Također je ispitivan utjecaj na pojavnost arterijske hipertenzije u potomaka hipertoničara.

Incidencija arterijske hipertenzije na bolesnika godišnje bila je 5,9 u potomaka čiji roditelji nisu imali povišeni krvni tlak, a 8,3 bila je u potomaka  ako su jedan ili oba roditelja imali povišeni krvni tlak nakon 55 godine, te 11  ako je jedna od roditelja imao povišeni krvni tlak prije 55 godine života. Visoka incidencija od 18,9 bila je u potomaka kojima su oba roditelja imala arterijsku hipertenziju prije 55 godine života.

  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  • Esencijalna hipertenzija – što je, simptomi i liječenje | Zdravlje srca - Kreni zdravo!
  • Hipertenzija dijastola
  • Odgovori na pitanja o liječenju hipertenzije ,neumuvakin hipertenzija i dijabetes čitati online
  • Oscilacije tlaka iskustva pacijenata forum
  • Ako mamurluk hipertenzija

Rezultati istraživanja su pokazali da je incidencija arterijske hipertenzije bila gotovo tri puta veća u onih potomaka čiji su roditelji  imali arterijsku hipertenziju prije 55 godine života nego u potomaka čiji roditelji nisu imali arterijsku hipertenziju.

Ispitivani su svi kardioavskularni uzroci smrti, koronarna bolest kao uzrok smrti i nekardijalne bolesti kao uzrok smrti u ispitanika prve generacije s obzirom na pojavnost arterijske hipertenzije u odnosu na mlađu ili stariju životnu dob.

hipertenzija je odgovor

Vrlo je zanimljiv podatak o broju pušača u pojedinim skupinama bolesnika. Rezultati istraživanja pokazali su da je galangal i hipertenzija veliki broj pušača među bolesnicima prve generacije u hipertenzija je odgovor ovim skupinama.

hipertenzija je odgovor

Hipertenzija je odgovor arterijske hipertenzije u mlađoj životnoj dobi s kasnom pojavom ove bolesti pokazuje povezanost pojave ove bolesti u mlađoj životnoj dobi s većim kardiovaskularnim mortalitetom.

Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je pojava arterijske hipertenzije u roditelja u mlađoj životnoj dobi  prediktor  pojave ove bolesti i u potomaka.

hipertenzija je odgovor

Pojavnost arterijske hipertenzije u roditelja starije životne dobi nije prediktor pojave bolesti u potomaka. U zaključku možemo naglasiti da  je pojava povišenog krvnog tlaka u roditelja u mlađoj životnoj dobi prediktor pojave ove bolesti i u potomaka. Buduća istraživanja možda će nam dati odgovor na pitanje možemo li uzeti u obzir dob u kojoj se javlja arterijska hipertenzija za precizniju procjenu kardiovaskularnog rizika bolesnika.

hipertenzija je odgovor

Ocjena 3.