wildernesshouseboston.com: IZOLIRANA DIJASTOLIČKA HIPERTENZIJA

Izolirana sistolička arterijska hipertenzija, NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

Sadržaj

  • Prehrana kod povišenog krvnog tlaka
  • Izoliranu sistoličku hipertenziju u mladih odraslih osoba treba liječiti Povišeni tlak nije jednoznačna bolest on zahvaća sve životne dobi i oba spola.

  Izolirana sistolička hipertenzija: koliko smo terapijski uspješni?. Citirano Chicago 17th Edition Rački, Sanjin.

  izolirana sistolička arterijska hipertenzija

  Vancouver Rački S. Medicus [Internet]. Rački, "Izolirana sistolička hipertenzija: koliko smo terapijski uspješni?

  izolirana sistolička arterijska hipertenzija

  Sistolička hipertenzija snažniji je čimbenik srčanožilnog rizika od dijastoličke hipertenzije. Ona je važan pretkazatelj nepovoljnoga srčanožilnog ishoda već u prvom stupnju. Neliječena ISH dovodi do učestalijeg nastanka hipertrofi je lijeve klijetke te predispozicije za nastanak ishemijske bolesti srca, kroničnog zatajivanja srca, moždanog udara i kronične bubrežne bolesti. Randomizirana klinička istraživanja pokazala su korist od liječenja ISH.

  U liječenju ISH preporučuje se ponajprije promjena životnih navika tjelesna aktivnost, smanjenje unosa soli, kontrola tjelesne težine, prestanak pušenjaa ako promjene životnih navika nisu dovoljno učinkovite, preporučuje se medikamentna kontrola krvnog tlaka.

  Nekada je prednost u liječenju davana diureticima i beta-blokatorima, ali na osnovi rezultata novijih istraživanja u preporučene antihipertenzive spadaju i dugodjelujući antagonisti kalcija, kao i ACE-inhibitori te blokatori angiotenzinskih receptora. Međutim, većina bolesnika će trebati kombinaciju dvaju ili više lijekova za postizanje ciljnih vrijednosti krvnog tlaka.

  Fiksne kombinacije preporučenih skupina lijekova svakako su dobrodošle.

  izolirana sistolička arterijska hipertenzija

  Ključne riječi.