Multipli mijelom i hipertenzija

Multipli mijelom i hipertenzije

Nastaju litičke lezije oštećenja zbog razgradnje kostiju, a bez stvaranja nove kosti.

Sugar: The Bitter Truth

Mogu se razviti patološke frakture prijelomia oštećeni kralješci mogu stvarati pritisak kralješnične moždine. Povećana je razina kalcija, što je povezano sa štetnim učinkom na bubrege i može dovesti do zatajenja bubrega.

multipli mijelom i hipertenzije

Javljaju se također umor, glavobolja i smetnje vida, a mogu nastati i oštećenja živaca. Dijagnostička obrada Za postavljanje dijagnoze bitan je trijas simptoma: plazmocitom koštane srži, litičke lezije kostiju, te prisustvo M-komponente bjelančevina u urinu ili serumu.

multipli mijelom i hipertenzije

Od laboratorijskih pretraga potrebno je učiniti kompletnu krvnu sliku, broj trombocita, aspiraciju i biopsiju koštane srži, ispitivanje urina i seruma kako bi se otkrilo prisustvo M-komponente, te kalcij, kreatinin i viskoznost u serumu. U većini slučajeva potrebno je liječenje kroz neodređeni vremenski period. Standardno liječenje sastoji se od pulsne terapije alkilirajućim lijekom L-fenilalanin-mustard, ciklofosfamid ili klorambucil i prednizon kortikosteroid.

multipli mijelom i hipertenzije

Reakcija na terapiju prosuđuje se prema poboljšanju simptoma, te smanjenju M-komponente u serumu. Trajanje početnog tretmana nije određeno, no obično je godine, a moraju se odgovarajuće liječiti i komplikacije.

Prognoza ovisi o stadiju bolesti i odgovoru na terapiju.

multipli mijelom i hipertenzije