MSD priručnik dijagnostike i terapije: Feokromocitom

Nadbubrežne krize i hipertenzije

Nefunkcijske adrenalne tvorbe Feokromocitom Riječ je o tumoru kromafinih stanica koji luči katekolamine, a tipično je smješten u nadbubregu. Javlja se trajna ili paroksizmalna hipertenzija.

  • Glavni problemi kod infarkta srca i aneurizmi izazvani su pucanjem krvnih sudova.

Dijagnoza se postavlja određivanjem katekolamina i njihovih metabolita u krvi i mokraći. Slikovni prikazi, navlastito CT i MR, omogućavaju lokaliziranje tumora.

Feohromocitom - tumor nadbubrežne žlezde

Liječenje je usmjereno na odstranjivanje novotvorine, a farmakoterapija hipertenzije temelji se na α— blokatorima, po mogućnosti u kombinaciji s β—blokatorima. Odgovorni katekolamini su noradrenalin, adrenalin, dopamin i dopa u različitim omjerima.

Premda se javljaju u svakom uzrastu, vršna incidencija im je između 3. Razlikuju se po veličini, no prosječan im je promjer 5—6 cm.

Obično teže 50— g, premda su opisani tumori od više kg. U rijetkim slučajevima budu toliko veliki da se mogu nadbubrežne krize i hipertenzije ili izazivaju simptome kompresije odnosno opstrukcije. Bez obzira na histološki izgled, smatraju se benignima ako nisu proželi čahuru i nemaju presadnica, nadbubrežne krize i hipertenzije i tu postoje izuzeci.

Ovi tumori mogu biti dio familijarnog sindroma multiple endokrine neoplazije MENtipa IIA i IIB, gdje se istodobno ili naknadno javljaju i drugi endokrini tumori adenomi paratireoideja ili medularni karcinom štitnjače; vidi str.

Feokromocitom

Obiteljske feokromocitome i tumore karotidnih tjelešaca mogu uzrokovati mutacije gena za sukcinat dehidrogenazu. Tipični simptomi su isječke od hipertenzije, znojenje, ortostatska hipotenzija, tahipneja, hladna i vlažna koža, izrazita glavobolja, angina pektoris, palpitacije, mučnina, povraćanje, bolovi u gornjem trbuhu, smetnje vida, dispneja, parestezije, opstipacija i osjećaj prijeteće smrti.

Paroksizmi se mogu izazvati palpiranjem tumora, promjenama položaja, pritiskom ili masiranjem trbuha, uvođenjem u anesteziju, emocionalnom traumom, neoponiranom β—blokadom koja paradoksno podiže arterijski tlak ometanjem β—adrenergičke vazodilatacije ili mokrenjem ako je novotvorina u mjehuru.

U starijih bolesnika na feokromocitom ukazuje izrazito mršavljenje uz perzistentnu hipertenziju.

Hipertenzija lečenje,povišen,visok krvni pritisak,hipertenzivna kriza, lekovi

Osim dokazivanja hipertenzije, fizikalni je nalaz nerijetko uredan, ako se pregled ne provodi baš u paroksizmu. Retinopatija i kardiomegalija su većinom manje izražene no što bi se očekivalo po težini hipertenzije, ali zna doći do specifične katekolaminske kardiomiopatije. Dijagnoza Sumnju pobuđuju tipični simptomi ili iznenadna, teška, odnosno intermitentna i neobjašnjiva hipertenzija. Dijagnozu potvrđuju visoke razine katekolamina i njihovih metabolita u krvi i u mokraći.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Pretrage krvi: Osjetljivost nalaza visokih vrijednosti slobodnih metanefrina u plazmi tj. Ipak, izrazito povećanje noradrenalina u plazmi je skoro dijagnostičko.

  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Feokromocitom
  • Kategorija: Endokrinologija hormoni i žlezde Feohromocitom je tumor čije ćelije stvaraju kateholamine u velikoj količini.

Mjerenje adrenalina i noradrenalina je podjednako pouzdano. Zdrave osobe izlučuju minimalne količine tih tvari. Povećano izlučivanje katekolamina i njihovih derivata bude uz feokromocitom i neuroblastom intermitentno, ali se povećana ekskrecija ovih spojeva nalazi i u drugim poremećajima npr.

Druge pretrage: Volumen krvi je smanjen pa se nađu lažno visoke vrijednosti Hb i Htc. Nalazi se hiperglikemija, glikozurija pa i očiti dijabetes s visokim razinama slobodnih masnih kiselina i glicerola na tašte. Razina inzulina je neprimjereno niska za aktualnu hiperglikemiju. Nakon uklanjanja feokromocitoma zna se javiti hipoglikemija, naročito u bolesnika koji su primali peroralne antidijabetike.

Provokacijski testovi s histaminom ili tiraminom su opasni i ne treba ih provoditi. Za prekid hipertenzivne krize mora biti dostupan fentolamin! U pravilu se za probir i radi izbjegavanja provokacijskih testova koristi određivanje katekolamina u 24 h urinu.

U bolesnika s visokim katekolaminima u plazmi dolazi u obzir nadbubrežne krize i hipertenzije test pomoću klonidina PO ili pentolinija IV, ali je i to danas rijetko potrebno. Slikovni prikazi lokalizacije tumora se rade bolesnicima s abnormalnim rezultatima probirnih pretraga.

Ide se na CT ili MR prsnog koša i trbuha, s kontrastom ili bez njega. Uspješan je i PET. Uz izotonična kontrastna sredstva nije potrebna blokada adrenergičkih receptora. U lokaliziranju neprikazanog tumora vrlo je korisno kateteriziranje donje šuplje vene i uzastopno uzorkovanje s različitih mjesta, uključujući dakako i adrenalne vene, radi mjerenja koncentracije katekolamina u plazmi: očekuje se nagli porast noradrenalina u veni koja drenira tumor.

U lokaliziranju se koristi i radionuklidno prikazivanje; najviše se rabi I—metajodobenzilguanidin MIBG ; IV se daje 0,5 mCi, a bolesnik se scintigrafira 1. Prikaz bude pozitivan samo kad je novotvorina toliko velika da se vidi i na CT ili MR snimci, ali potvrđuje da je određena masa izvor katekolamina.

Treba tražiti i simptome udruženih genetskih otklona npr.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Liječenje Terapija izbora je kirurško odstranjene novotvorine. Primjena β— blokatora dolazi u obzir tek nakon dobre α— blokade. Drugi α—blokatori, poput doksazosina, vjerojatno su jednako djelotvorni, a bolje podnošljivi.

Arterijska hipertenzija; endokrini uzroci hipertenzije; prrimarni aldosteronizam; Cushingov sindrom; feokromocitom; akromegalija Arterial hypertension; endocrine hypertension; primary aldosteronism; Cushing syndrome; acromegaly Sažetak Arterijsku hipertenziju možemo podijeliti na primarnu i sekundarnu. Endokrini uzroci hipertenzije pripadaju skupini sekundarnih hipertenzija. Iako čine samo manji dio u ukupnoj prevalenciji hipertenzije nužno ih je pravovremeno prepoznati jer su potencijalno izlječivi. Najpovoljnije liječenje endokrine hipertenzije je upravo rješavanje same endokrinološke patologije, posebno kirurškim pristupom. To je skupina poremećaja karakterizirana visokom sekrecijom aldosterona, hipertenzijom, hipokalijemijom, hipernatrijemijom, metaboličkom acidozom.

Za intra— i perioperacijske hipertenzivne krize može se infundirati fentolamin ili Na nitroprusid. U slučaju dokazanih ili sumnjivih obostranih tumora npr. Većina feokromocitoma se može odstraniti laparoskopski.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Intraarterijskim kateterom treba trajno pratiti tlak uz nadzor volumnog statusa. Anesteziju treba uvoditi s nearitmogenim sredstvima npr.

Pljučna hipertenzija - intervju 1 del

Ako je neophodan miorelaksans, daju se oni koji ne oslobađaju histamin npr. Atropin prije zahvata treba izbjegavati.

Prijeoperacijsku transfuziju 1—2 jedinice treba dati ako se očekuje veći gubitak krvi.

  1. Ричард живет в вашем старом доме под Нью-Йорком, - ответила Жанна.

Ako je hipertenzija stavljena pod dobru kontrolu preporučuje se slanija dijeta kako bi se povećao cirkulirajući volumen. Ako je odgovor na noradrenalin slab, može se dati hidrokortizon, mg IV. Maligni metastatski feokromocitom treba liječiti α— i β—blokatorima. Naime, novotvorina zna biti indolentna, s dugotrajnim preživljenjem, a i kod brzog napredovanja hipertenzija se obično uspijeva kontrolirati.

Radioterapija zna smanjiti koštane bolove, dok je kemoterapija rijetko učinkovita, premda se može pokušati kad sve ostalo zakaže. U ovom poglavlju:.