Please wait while your request is being verified...

Banány a vysoký tlak, wn^sHHnM -4 - Columbia University

Sigurnosne upute U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujući savjete i upozorenja.

Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.

Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta. Sigurnost djece i slabijih osoba Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od strane osoba uključujući djecu smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja. Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel što bliže uređaju i demontirajte vrata kako biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u uređaju.

Ръководство на потребителя Philips Avance Collection HR (български - 4 страници)

Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja. To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu.

  1. Tabela pritiska po godinama
  2. Hipertenzija i vitamin c.

Opća sigurnost Upozorenje Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani. Ne koristite mehanička pomagala niti bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja. Ne koristite električne uređaje npr. Pazite da ne oštetite sustav hlađenja. Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan Raprirodni plin s visokim stupnjem ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos tomu zapaljiv.

Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja pripazite da se ne ošteti nijedna komponenta sustava hlađenja. Ako se sustav hlađenja ošteti: izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi 2 3 Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Upozorenje Sve električne komponente električni kabel, utikač, kompresor mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost.

Kabel napajanja ne smije se produživati. Provjerite je li stražnji dio uređaja prignječio ili oštetio utikač. Prignječen ili oštećen utikač može se pregrijati i prouzročiti požar. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja. Ne povlačite kabel napajanja. Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne umećite utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova ako je predviđen. Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga pomičite.

Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja izravnom sunčevom svjetlu. Žaruljice ako su predviđene koje se nalaze u ovom uređaju posebno su namijenjene uporabi samo s kućanskim aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija.

Svakodnevna uporaba Nemojte stavljati vruće posude na plastične dijelove uređaja. Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati. Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora stupanj hipertenzije i rizika zrak na stražnjoj stijenci.

Ako je uređaj Frost Free Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzavati nakon što ste je otopili. Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu u skladu s uputama proizvođača zaleđene hrane. Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Banány a vysoký tlak odgovarajuće upute. Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i oštećenja uređaja.

pritisak 130 sa 70

Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja. Održavanje i čišćenje Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima.

Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični strugač. Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima li banány a vysoký tlak vode.

Krv na prostatitídu

Ako je potrebno, očistite ispust. Ako je ispust začepljen, godine u hipertenziji će se skupljati na dnu uređaja.

koje uzimate za visoki krvni tlak

Postavljanje Važno Izvedite električno spajanje pozorno slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima. Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju nemojte baciti ambalažu. Preporučujemo vam da pričekate najmanje četiri sata prije spajanja uređaja kako stupanj standarda hipertenzija omogućili povrat ulja u kompresor.

Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite upute vezane uz postavljanje kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije. Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova kompre- 3 4 sor, kondenzator i spriječili mogućnost opeklina.

Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka. Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan. Priključite samo na dobavu pitke vode ako je predviđen priključak na vodu Servisiranje Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba. Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni Servis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi.

parafin i hipertenzija

Opis proizvoda Zaštita okoliša Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u crveni hipertenzija kist koji služi za izolaciju.

Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s važećim propisima koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Promjena je reverzibilna. Kontrolna žaruljica temperature hladnjaka B. Funkcija sigurnosne blokade za djecu C. Funkcija isključivanja hladnjaka D. Drinks Chill funkcija E. Tajmer F. Kontrolna žaruljica temperature zamrzivača G.

Indikator alarma H. Funkcija kupovine I. Funkcija Action Freeze J. Funkcija Eco Mode K. Funkcija praznika Isključivanje Za isključivanje uređaja učinite sljedeće: 1. Zaslon se isključuje. Za isključivanje uređaja iz napajanja izvucite utikač iz utičnice.

Uključivanje hladnjaka Za uključivanje hladnjaka: E 5 6 1. Pritisnite regulator temperature hladnjaka. Ili: 1. Pritisnite tipku Mode sve dok se banány a vysoký tlak prikaže odgovarajuća ikona. Banány a vysoký tlak indikator isključivanja hladnjaka. Za potvrdu banány a vysoký tlak tipku OK. Isključuje se indikator isključenog hladnjaka.

Za odabir drugačije postavke temperature pogledajte Regulacija temperature. Regulacija temperature Postavljena temperatura hladnjaka i zamrzivača može se prilagoditi pritiskom na regulatore temperature. Važno Za vraćanje postavke zadane temperature isključite uređaj.

Postavljena temperatura postiže se unutar 24 sata.

wn^sHHnM -4 - Columbia University

Promjene od nekoliko stupnjeva oko postavljene temperature su normalne i ne označavaju kvar uređaja. Važno Nakon kvara napajanja postavljena temperatura ostaje memorirana. Za optimalno spremanje namirnica odaberite funkciju Eco Mode. Pogledajte Funkcija Eco Mode.

recept za hipertenziju iglicama

Za uključivanje funkcije: 1. Indikator Eco Mode trepće. Prikazan je indikator Eco Mode. Za isključivanje funkcije: 1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator Eco Mode trepće.

injekcije intravenozno u hipertenzije

Indikator Eco Mode se isključuje.